Местят деца заради ремонти в пет учебни сгради

 

В пет учебни заведения започват строително-ремонтни дейности, съобщиха от Община Варна в средата на август. Това са ОУ “Ст. Караджа“, ОУ „Н. Вапцаров“, ДГ „Първи юни“, ДГ „Светулка“ и ДГ „Ян Бибиян“. От съобщението става ясно, че ремонтите няма да приключат до 15 септември. Директорите на съответните детски градини и училища са предприели необходимите организационни действия по преместване на децата и учениците, съгласувано с Община Варна и РУО – Варна, както следва:

Учениците от ОУ „Ст. Караджа“ се преместват в сградата на ОУ „Ангел Кънчев“;

Учениците от ОУ „Н. Вапцаров“ остават в сградата на училището при вътрешна организация на учебния процес по корпуси;

Децата от детските градини се преместват заедно с педагогическия и непедагогическия персонал, както следва:

ДГ “Първи юни“ – в ДГ „Пламъче“, ДГ „Детски свят“, ДГ „Приказка“, ДГ „Българче“ и ДГ „Маргаритка“;

ДГ „Светулка“ – в ДГ „Теменужка“, (филиалите на ул. „Цар Симеон“ и ул. „Кап.Райчо“), ДГ „Слънчева дъга“, ДГ Златно зрънце“ и филиал Бисерче“ на ДГ „Чайка“;

ДГ „Ян Бибиян“ – децата от филиала се преместват в централната сграда на детската градина.

По данни на директорите към средата на август ремонтните дейности със средства от общинския бюджет са приключили в IV ЕГ „Фредерик Жолио Кюри“, където е подменена дограмата, извършен е частичен ремонт на санитарни помещения и на класни стаи; в ОУ „Антон Страшимиров“ – изпълнено е полагане на вътрешни мазилки и боядисване, в ОУ „Христо Ботев“ – подменени стоманени водогрейни котли, в ОУ „Панайот Волов“ – извършен текущ ремонт на сградата и подпокривното пространство, в ОУ „Черноризец Храбър“ – ремонт на фасада, и класни стаи; в СУХНИ „Константин Преславски“ – изграждане на втори етап от пожароизвестителна система, в СУ „Гео Милев“ – ремонт на отоплителната система; в III ПМГ „Академик Методий Попов“ – подмяна на подова настилка във физкултурен салон; оборудване на лаборатория по физика и НАОП „Николай Коперник“, където е извършен ремонт по фасадата на сградата.

Продължават по график ремонтите в ОУ „Ангел Кънчев, ОУ „Цар Симеон I“, ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, ОУ „Добри Войников“, ОУ „Йордан Йовков“, СУ „Климент Охридски“, СУ „Елин Пелин“, ОУ „Захари Стоянов“ и общежитията „Михаил Колони“. По информация от училищните ръководства сроковете се спазват и до 15-ти септември ремонтите ще приключат.

Продължават ремонтните дейности, финансирани по ОП „Региони в растеж“. Община Варна реализира два проекта по образователна инфраструктура, които обхващат 9 училища и 3 детски градини, на обща стойност над 19 млн.лв. От тях удължаване срока ще има за две училища – СОУ „Д. Дебелянов“ и І ОУ „Св. Княз Борис І“, заради временно прекъснат строителен процес поради неблагоприятни метеорологични условия. Ремонтите в Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ и в Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ се движат в срок. Предстои доставка на обзавеждане и оборудване – климатици, компютри и мебели.