Местната полиция погва телефонните измамници

ОДМВР – Варна, и всички поделения на МВР в областта започват информационна кампания с цел намаляване на телефонните измами и запознаване на населението с възможните рискове.
Инициативата се реализира с изключителното съдействие на Община Варна и с подкрепата на общините Аксаково, Провадия, Ветрино, Дългопол, Девня, Суворово, Вълчи дол, Белослав, Аврен, Долни чифлик, Бяла.
В рамките на кампанията са планирани срещи с възрастни жители на областта, на които да бъдат припомнени основните правила при разговор с непознат по телефона; да се насочи вниманието им към възможността да станат жертва на телефонна измама и да им бъдат дадени съвети за запазване на самообладание.
Освен това инициативата обхваща децата и учениците на Варна. Наблюдават се случаи, в които именно непълнолетни граждани стават жертви на измамни сценарии по телефона, поради което със съдействието на Регионалното управление на образованието полицейските служители ще влязат в класните стаи с кратки насоки и съвети към децата.
С помощта на Община Варна и останалите общини в областта са изготвени брошури, описващи основните рискове, сценарии на измами по телефона и основни съвети към гражданите. Изготвени са и стикери, които могат да се залепят върху телефона вкъщи или в близост до него, които да напомнят при всяко позвъняване, че има опасност и трябва да сме нащрек.