Местенето на ученици започна с ремонта в СУ „Димчо Дебелянов“

В СУ „Димчо Дебелянов“ започва реконструкция и строително-монтажните работи по проекта „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“ по ОП „Региони в растеж“. Това съобщиха в началото на миналата седмица от общината. Училището е сред 10-те образователни институции, в които ще бъдат инвестирани 16,3 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ. Вече са приключили тръжните процедури и има избран изпълнител, който може да стартира предвидения ремонт. Поради мащабността на предвидените строително-монтажни дейности се налага временно преместване на ученици в други образователни институции. Промяната в организацията на учебния ден – премахване на целодневна форма на обучение, преминаване на двусменен режим и др., ще бъде съобразена с учебните планове и ще бъде извършена при стриктно съблюдаване на нормативната уредба, съобщиха от дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна.

Разпределението на учениците от СУ „Димчо Дебелянов“ ще се извърши, както следва: I и II клас ще бъдат временно преместени в СУ „Елин Пелин“ (осигурена по една стая за занималня за сборни групи); Подготвителна група, III и IV клас – в сградата на ОУ “Иван Вазов“ и в Професионална гимназия по електротехника (осигурена е една зала за занималня за трети и четвърти клас); от V до XII клас – в СУ “Любен Каравелов“. Точната дата на преместването ще бъде оповестена от учителите или директора на училището. Осигурена е възможност при настъпване на непредвидени обстоятелства ОУ „Стоян Михайловски“ също да приеме деца и ученици. Предложението за временната организация трябва да бъде одобрено и на сесия на Общинския съвет.

В още три училища тече подготовка по започване на ремонтни дейности – в Първо основно училище, в 7-о СУ „Найден Геров“ и в ОУ „Константин Арабаджиев“. Във всичките общо 7 училища и три детски градини, които ще бъдат ремонтирани със средства по ОП „Региони в растеж“, ще бъдат изпълнени и изисквания за достъпна среда – изграждане на рампи за достъп на инвалидни колички, самостоятелни санитарни възли, а размерите на входни врати и стълбищните рампи ще бъдат с по-лесен достъп за хора с увреждания.