Математическата гимназия във Варна ще прави Google лаборатория

Центърът за творческо обучение и Математическа гимназия “Д-р Петър Берон” – Варна, сключват споразумение за сътрудничество с цел изграждане на креативна класна стая: Google лаборатория. Двете организации ще обединят своя опит, знания и визия за създаване на иновативна среда за модерно и качествено обучение.
Креативната лаборатория ще бъде център на територията на Североизточна България, където учители и ученици ще работят с най-новите технологични решения за съвременно образование не само в България, но и в световен мащаб. МГ “Д-р Петър Берон” е първата профилирана гимназия в страната, в която стартира подобен проект. Новата дигитална среда ще насърчи интерактивното обучение, реализирането на различни проекти и натрупване на нови педагогически модели и практики.