Логопеди обсъдиха възможностите за приобщаващо образование

 

Директорът на дирекция „Образование“ към Община Варна Лилия Христова се срещна с логопедите от ЦПЛР – Логопедичен център – Варна. Поводът бе Европейският ден на логопедията – 6 март. По време на срещата бяха обсъдени предизвикателствата за прилагане на практика на принципите на приобщаващото образование в училищата и детските градини във Варна, наложени с новия Закон за училищно и предучилищно образование.
През ноември м.г. влезе в сила и общинска наредба за прилагане на нормативния акт. В нея логопедите имат важна роля при подкрепата на личностното развитие на децата. По време на разговорите специалистите от центъра получиха висока оценка за работата си с деца и подрастващи досега.
Приобщаващо образование е процесът на осигуряване за всички деца, включително за тези с увреждания, на равнопоставени възможности да получат ефективно образование. Това става с необходимите допълнителни помощни средства и ресурсно подпомагане в общообразователни учебни заведения, за да се подготвят децата за продуктивен живот като пълноценни членове на обществото.
Фото Live.Varna.bg, архив