Къде децата ни могат да научат английски език

Лятото – разнообразно, забавно, полезно

Детските лагери са ефективен начин за осмисляне на свободното време на децата през лятото при гарантирана сигурност и безопасност.

Съвременните лагери функционират по специални програми за обучение и развитие, за които в международен план педагогическата наука е разработила детайлни методики, стандарти, изисквания.

С тези изисквания са синхронизирани и националните законодателства за издаването на лицензи. Така лагерите осигуряват атрактивна ваканция с разнообразни развлечения, водени от професионални екипи.

Има многобройни игри и спорт и в лагерните бази, и сред природата; интересни занимания в областта на изкуствата, културата, традициите, бита.

На този фон в международните лагери с езиково обучение – например английски, езикът се усвоява по начин, който го прави част от интересните преживявания. Така децата го учат с желание, увлечени в изпълнението на разнообразни задачи по различни проекти.

По правило учителите са с богат опит в преподаването на английски на деца и английският е техен роден език. Аниматорите и инструкторите пък, ангажирани със заниманията следобед и вечер, са професионални екипи за работа с деца и отлично ниво на владеене на езика.

Особено ценно е, че децата се поставят постоянна англоговоряща среда. Освен в целенасоченото преподаване в езиковата школа до обяд, комуникацията във всяка една дейност през целия престой се осъществява само на английски.

Така езикът се усвоява по естествен начин, нивото на владеене се повишава по-лесно и бързо.

Освен ефективното усвояване на езика, методите са със съществена полза за навиците и уменията за смислено и безопасно ползване на Интернет.

По време на преподаването до обяд, децата се учат да търсят полезни източници на информация от различни сфери на природата и обществото. Усвояват и дейностите с мултимедия, защото след обобщаване на събраните данни, се правят тематични представяния.

Интересно за децата е също,че се запознават с различни култури, традиции, обичаи – освен всекидневните лични контакти между участници от различни държави, в лагерите се правят тематични вечери за различните националности. Така човек, ако говори с участници, може да научи много полезни новини за детски лагери.

По-знаещи, можещи и уверени

В езиковите лагери с обучение по английски децата видимо повишават подготовката си в лексикалния запас, правоговора, правописа, слушането с разбиране.

Участниците са по групи според нивото на владеене, което се определя с входящ тест.

Тези групи не са големи, за да може учителите да приложат индивидуалния подход към всяко дете индивидуално.

В някои от предложенията на Детски лагери 2018 е включен и курс за начинаещи, който е по отделна обучителна програма. Практиката показва, че дори деца без никакви познания по езика, бързо се адаптират сред връстниците си и се учат с желание.

Видимият резултат от повишените знания и умения правят децата по-самоуверени, повдигат самочувствието им, че могат да успяват. За тази самооценка на децата роля играят и развитите комуникативни умения.

Децата, които днес до голяма общуват онлайн, в лагерите попадат в реалния живот, реалното общуване с реални хора пред тях. Това активира по нов начин творческите им заложби и сили, разширява кръгозора им, те стават по-общителни, научават се самостоятелно да търсят и намират изход от различни ситуации; повишава се житейската им психическа подготвеност.

Екипната работа и живот в лагерите ги учат на отговорност, уважение, честност, изграждат характер. Тя също така създава и много приятелства, които са съвсем различни от приятелствата в Интернет, защото са истински, основават се на реални съвместни приключения, преживявания, емоции. Тези приятелства често остават за цял живот и през годините се поддържат дори в преломни моменти.

Разбира се, не на последно място е ползата за физическото състояние и здравето. Игрите и спортовете сред природата повишават издържливостта и вдигат тонуса, а балансираният хранителен режим учи децата на здравословно хранене за здравословен живот.