Констатираха проблеми с питейната вода

РЗИ – Варна, е издала предписание до управителя на ВиК-Варна ООД за провеждане на допълнителни проучвания на специфични радионуклиди в ПС „Одесос”, гр. Девня. Издадени са две предписания до ръководители на ЕТР при „ВиК – Варна” ООД за предприемане на мерки за подобряване на ефективността на дезинфекцията и провеждане научестен мониторинг по микробиологичните показатели на Наредба №9/2001 г., съобщи „Морето.нет“.
За констатираните превишения по показател „нитрати” в питейната вода на с. Искър е уведомен кмета на община Суворово за предприемане на мерки за информиране на населението и на общопрактикуващите лекари, че водата не се препоръчва за пиене и приготвяне на храна от уязвими групи на населението (бременни, кърмачки, кърмачета, хора със заболявания на храносмилателната система и на панкреаса). Според Световната здравна организация, безвредното количество нитрати за възрастен човек е 5 мг/кг тегло, а допустимата дневна доза, която не представлява риск за здравето е 500 мг.
Издадени са предписания до кметовете на общини за поставяне на трайна маркировка върху местните обществени чешми, че водата е негодна за пиене, там където същата не отговаря на изискванията за микробиологичните показатели. Предвид на това, че местните обществени чешми не са основно водоснабдяване в населените места, същите не представляват значим риск за здравето на населението.