Инженер предупреди, че подлезът „Шипка“ е опасен

Преминавайки ежедневно по време на зачестилите задръствания през зимата на 2018 г., установих, че гредовата конструкция над тунела е в ужасно състояние, силно

компрометирана на места, с наличие на обилни течове. Това пише до редакцията ни инж. Ивайло Радев. Ето какво още заяви той:

„Като съвестен гражданин на Варна, а и предвид факта, че съм строителен инженер – конструктор, реших да не остана безучастен. Изпратих официално писмо до Община Варна (на 03.2018г.), описвайки подробно всички констатирани повреди. След, като ме уведомиха писмено, че са получили писмото (което е тяхно задължение), последва среща, на която присъстваха няколко представители на Община Варна, аз и още двама

колеги инженери.

За съжаление, крайния отговор на въпросните представители беше шокиращ – според тях пешеходната алея, което се явява над самия тунел била скорошно ремонтирана с евро средства и нямало как да се предприеме нищо, преди да изтече крайния

гаранционен срок, който в случая е 5 годишен. Оставям това без коментар. Защо трябва да се чака да мине гаранционен срок на съоръжение, което по време на дъжд тече като спукано корито и чиято конструкция е силно компрометирана остава за мен загадка.

От подаването на сигнала ми минаха 2 години и половина. За този период не съм получил никакво обаждане или писмо, с което Община Варна да ме информира, че са предприети каквито и да било действия за решаване на проблемите с подлез „Шипка“.

В подобно състояние се оказват и много други съоръжения, които се нуждаят от спешни ремонти. А решаването на тези проблеми не е никак сложно, изисква се само желание и компетентност.

Трябва да се извърши оглед и да се съставят подробно технически експертизи за състоянието на всички съоръжения от пътната инфраструктура в гр.Варна, в това число – подлези, надлези, тунели, козирки и др. След това да се изготви план за ремонтните дейности, предвид степента на констатираните повреди – спешни ремонти при

недопустимите повреди и планови за тези, които могат да изчакат. Но това изисква време. При някои обекти ще се наложи изготвянето на проекти за усилване и възстановяване. Затова трябва да се действа сега, а не, когато нечий живот се изгуби, както вече е ставало и преди.“