Изтръгнатото колче – най-сигурната „маркировка“

 

На стоянката на такситата на ул. „Любен Каравелов“ има табела, която категорично посочва, че на мястото има 8 места, запазени за жълтите автомобили. Опитът обаче явно показва, че това е твърде мека мярка, с която останалите шофьори просто не се съобразяват.


По тази причина като „маркировка“ на зоната се прилагат други мерки – по-твърди и … тежки! Освен ярки пластмасови конуси, като знак за запазено място се използват и изтръгнати заедно с бетона колчета за паркиране. Естествено, гледката е грозна, дразнеща, а за човек, който не познава българските нрави при движение и паркиране – дори леко абсурдна.
Така или иначе, шофьорите на таксита нямат друго място да опазят стоянката си, а явно и местната власт е безпомощна в този случай. Всъщност, изтръгнатите колчета против паркиране в центъра на Варна стават все повече и повече, а възстановяването им на местата, където трябва да са, се оказва непосилна задача за общината.