Изобретател от Варна твърди, че произвежда безплатен ток

Възможно ли е един акумулатор да захранва машина, която от своя страна да произвежда ток и да зарежда със същата енергия втори акумулатор? Звучи почти като перпетуум мобиле, вечен двигател. Варненски изобретател обаче е посветил времето си да приложи на практика идеята си, използвайки най-безусловната сила на природата, а именно – гравитацията.

Димитър Бенчев не се притеснява на скептицизма на хората, които приемат електричеството – и съответно сметките, които плащат за него – като даденост. Той е убеден, че може сам да произвежда енергията, която му е необходима. Най-малкото, защото вече се е убедил, че идеята му работи.

Нещо повече, специалисти с научни степени признават, че до момента никой не е използвал принципа, по който работи идеята на Бенчев. Става въпрос за т.нар. камшичен ефект. На практика обаче това е единственото, което изобретателят може да разкрие за това точно по какъв начин използва гравитацията като източник за добиването на енергия.

Работата е там, че Димитър Бенчев не вярва на системата за патентоване и защита на интелектуалната собственост в България и има сериозна причина за това. Основната му дейност е ръчната изработка на римска керамика, която е използвана както в строителството и декорацията, така и при реставрацията на археологически паметници. Сред обектите, където е използвана неговата продукция, са Римските терми във Варна, крепостта във Велико Търново и още много подобни забележителности.

За технологията, по която Бенчев изработва ръчно керамиката, има издадено свидетелство от патентното ведомство на България. Когото вижда как неговата продукция се фалшифицира, при това с машинно производство, той решава да си потърси правата.

„Буквално ми се изсмяха“, признава с горчивина бизнесменът, който някога е имал цяло предприятие с десетки работници, а сега работи сам. „Надявам се да намеря хора, които да споделят моя ентусиазъм по отношение на идеята ми за производството на енергия. За момента имам предложение да я патентовам в Америка“, разказва той.

Димитър Бенчев обаче признава, че няма доверие почти на никого. Той също така е наясно, че трябва да има работещ прототип на устройството, за да може да убеди потенциалните съмишленици, че е достигнал до възможността да се добива безплатно електричество. За съжаление демонстрацията, на която присъства репортер на „Петел“, беше донякъде половинчата. Оказа се, че заради многото експерименти с устройството, ключови елементи са се повредили. Все пак изобретателят се надява, че при наличие на честни и коректни хора, които да подкрепят работата му, може да бъде постигната много сериозна крачка за получаването на безплатна енергия, която ще е по-ефективна и по-безвредна спрямо екологията дори и от ветрогенераторите или слънчевите панели. Това е и една от основните причини да търси публичност на откритията си, преди някой да си ги присвои.