Зоопаркът търси нови служители

Двама работници търси зоопаркът във Варна. От кандидатите се очаква да имат познания за биологията и поведението на отделните видове животни в зоопарка. За предимство ще се счита опит на сходна позиция, както и средно специално образование със специалност „ветеринарен техник“. Сред отговорностите на наетите ще бъде отглеждането на животните, хранене в съответствие с утвърдените диети и график, почистване на клетките, загражденията и зелените площи, улавяне и затваряне на животните при транспортиране, подпомагане на ветеринарния лекар при медицинското обслужване на животните и участие в други помощни действия в зоопарка.