Златен почетен знак получи Ружа Големанова

 

Административният ръководител на Апелативната прокуратура във Варна Ружа Големанова беше отличена с „Личен почетен знак първа степен – златен“ от прокурорската колегия на ВСС за висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества

 
Предложението за поощряване на прокурор Големанова е направено от главния прокурор на Република България Сотир Цацаров. Той посочва, че г-жа Големанова има общ юридически стаж над 41 години в системата на прокуратурата. Била е последователно младши прокурор в Окръжна прокуратура – Варна, следовател в ОУ на МВР – Варна, заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Девня, заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Варна, прокурор в Окръжна прокуратура – Варна, заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Варна, заместник-апелативен прокурор и два мандата административен ръководител на Апелативна прокуратура – Варна.
Отчетено е, че на всички заемани длъжности Ружа Големанова е показала отлична правна подготовка, висока професионална квалификация и организационни способности, ползвала се е с авторитет и уважение. С безупречното си изпълнение на служебните си задължения при доказан професионализъм е дала своя личен принос при осъществяване правомощията на прокуратурата и издигане авторитета на съдебната власт.
Поради навършване на 65-годишна възраст на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ на 20 септември 2017 г., Прокурорската колегия на ВСС освободи Ружа Големанова от заеманата длъжност „административен ръководител – апелативен прокурор“ на Апелативна прокуратура – Варна, както и от длъжността „прокурор“, считано от 25 септември 2017 г.