Звездица се разширява с нов квартал

 

Село Звездица ще се сдобие с нов квартал. Съветниците от комисията по архитектура към Общински съвет – Варна, одобриха Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на близо 85 дка, с които населеното място ще бъде разширено. Терените са намират в местността Поляните и са изцяло частна собственост, стана ясно на заседанието.

Територията е предназначена за жилищно, нискоетажно строителство. Това означава, че сградите ще са до три етажа, до 10 метра височина, поясни главният архитект на Варна Виктор Бузев. Парцелите са с различна площ – между 700 и 4000 кв.м.

Съветниците одобриха също ПУП-ПРЗ на имоти, отредени за разширение на гробищния парк и улична регулация в кв. „Галата“. Към досегашното гробище, чийто капацитет е запълнен на 99%, ще бъдат прибавени нови 4 дка. Става дума за бивши военни терени, които държавата предостави на Община Варна.

Другата тема, която членовете на комисията обсъдиха, беше устройственият план на Боровец-север. Те дадоха положително становище за разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за тази част от селищното образувание.