Започна издаването на автобусни карти за граждани над 65 години

От 5 до 15 януари се издават абонаментни карти на граждани над 65 години, съобщиха от „Градски транспорт“ ЕАД – Варна. Възможност да се възползват от преференциалните цени имат всички граждани, в това число и чужденци, с постоянен адрес на територията на Община Варна. Пътниците на 65 и 66 години имат право на карта само за една линия, а тези над 67 навършени могат да получат за две линии.
Абонаментните карти ще се издават срещу представяне на лична карта с актуална снимка. Заявка за издаване се изисква при първоначално издаване, дубликат, смяна на линия или пропуснат срок. Нужни са също настояща издадена карта (при изтичане на срока на валидност) и копие от пенсионно разпореждане.
Издаването се извършва в осем пункта:
1. „Централна станция“ (до у-ще „Д. Дебелянов“) – без почивен ден, 8-17 ч., обедна почивка 12-12:30 ч.;
2. „Младост“, „Север“ и „Централна поща“ 8-16 ч., обедна почивка 12-12:30 ч., почивен ден – неделя;
3. „Владиславово“ 8-16 ч., обедна почивка 12-12:30 ч., почивен – неделя;
4. „Аспарухово“ 8-16 ч., обедна почивка 12-12:30 ч., почивен – неделя;
5. „Автогара“, „Галата“ и „Явор“ 8-16 ч., обедна почивка 12-12:30 ч., почивен – неделя;
6. Изчислителният център на бул. „Сливница“ 9-17 ч., обедна почивка 12-12:30 ч., почивни – събота и неделя;
7. „Почивка“ – на обръщача, 10-16:30 ч., обедна почивка 12-12:30 ч., почивни – събота и неделя;
8. „Виница“, в сградата на кметството, 8:30-16:30 ч., обедна почивка 12-12:30 ч., почивни – събота и неделя.