Започва сезонно пръскане срещу плъхове

 

Започва зимно-пролетната масова дератизация на каналните шахти и дерета на територията на Община Варна. Това съобщиха от общинското предприятие „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация“.

Дератизацията включва залагане на родентициди в каналните шахти или в дупките на гризачите. Използват се препарати на антикоагулантна основа, със санитарно разрешително за пускане на пазара и информационен лист за безопасност. Третиранията ще се извършват при подходящи климатични условия и стриктно спазване на условията за безопасно приложение на биоциди. Процедурите ще се извършват в районите по график, както следва:

Р-н „Одесос“ – 2295 шахти

5-9.02. – 2295 ш.

„Младост“ – 3429 шахти

12-16.02. – подрайони „Младост 1“ – 448 ш.; „Младост 2“ – 889 ш.

19-21.02. – подрайони „Трошево“ – 990 ш.; „Св. Иван Рилски“ – 385 ш.;

ЗПЗ – 55 ш.

22-23.02. – подрайон „Възраждане“ – 662 ш.

„Владиславово“ – 1857 шахти

26.02.-2.03. – централен район и „Кайсиева градина“ – 1857 ш.

„Аспарухово“ – 1020 шахти

6-8.03. – централен район – 818 ш.

9.03. – „Галата“ – 202 ш.

„Приморски“ – 2604 ш.

12-14.03. – подрайон „Приморски“ – 504 ш.

15-21.03. – подрайон „Простор“ – 1237 ш.

22-26.03. – подрайон „Чайка“ – 863 ш.

Кметства – 134 шахти и 5 дка дерета

28.03. – Тополи – 58 ш. и 5 дка; Каменар – 57 ш.; Звездица – 19 ш.

Дерета – 611 дка

28-30.03. – „Младост“ – 283 дка; „Приморски“ – 214 дка;

„Владиславово“ – 90 дка; „Аспарухово“ – 24 дка