Започва набиране на младежки проекти

 

Набиране на младежки проекти на неправителствени организации започва дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна. Те ще бъдат финансирани по програмата „Младежки дейности“. Основната цел  на инициативата е осмисляне на свободното време на младите хора чрез стимулиране на тяхната инициативност, предприемчивост и креативност. Приоритети на дейност „Младежки проекти” за 2019 г. са опазване на околната среда и младежкото предприемачество.

Предложенията на кандидатите могат да бъдат подавани онлайн на електронна платформа, която ще бъде достъпна от 11 до 25 март на сайта: www.varnanamladite.com. В сайта може да бъде намерена и Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти.