Експерти обявиха най-шумните точки във Варна

Четири от петте места с най-високи средни наднормени нива на шума във Варна се намират в центъра на града. Това показва анализ на състоянието на акустичната среда, включен в отчета за дейността на РЗИ – Варна, през 2015 г.
Най-шумно през миналата година е било на бул. „Осми приморски полк“ в района между общината и Червения площад, на бул. „Вл. Варненчик“ около автогарата, на бул. “ Христо Ботев“ около Полиграфията, на ул. „Д-р Пюскюлиев между „Парижка комуна“ и „Г. Бенковски“ и на бул. „Цар Освободител“ до блок 130 в „Младост“.
Извършените измервания през миналата година показват, че допустимите шумови нива са превишени в 18 от контролните пунктове в града, което представлява 40 % от общия брой контролирани зони. Анализът на данните показва, че най-много са превишените шумови нива за зоните, разположени на улици с интензивен автомобилен трафик, зоните за обществен и индивидуален отдих и зони за лечебни заведения и санаториуми. За останалите пунктове, измерените шумови нива не превишават граничните стойности. Изследването, а и последващите измервания показват, че интензивният автомобилният трафик по главните улични артерии на града е с най-голям дял за шумовото замърсяване, като там са установени наднормени нива на шум около и над 70 децибела и превишението на дневната гранична стойност от 60 децибела в различни пунктове е от 6,8 до 13 децибела.
Наднормен шум се регистрира и в зоните за отдих като Морската градина, както и в зони с учебни и лечебни заведения, отчитат още от РЗИ – Варна.
Авиационният шум от самолетите, излитащи от и приземяващи се на варненското летище, което отстои на километър югозападно от кв. „Вл. Варненчик“ и на 10 километра северозападно от центъра на Варна, също допринася за рязко повишаване нивото на общия шум, но само за кратко време и в определени зони от града. Най-засегнати са южните части от централната градска част и кв. „Трошево“, а при определени метеорологични условия кварталите „Левски“ и „Виница“.
Акустичният дискомфорт от функционирането на летищния комплекс се усеща най-много през летните месеци и е най-дразнещ през нощните часове, въпреки че средните шумови нива не превишават граничните стойности през 2015 г. Неблагоприятното въздействие върху прилежащите им райони от старата градска част оказват и двата транспортни възела – пристанището и жп гарата, които допълнително внасят специфичен транспортно-промишлен шум.
Проведените през последните години мероприятия, като изнасяне на тежкотоварния автотранспорт извън града, ремонт на главни пътни участъци и подобряване на състоянието на пътните покрития, озеленяване на крайпътни ивици, ограничаване на скоростта на превозните средства в жилищните райони и др. не са подобрили значително акустичната картина. При част от пътните артерии се наблюдава завишение на шумовите нива, въпреки въведеното еднопосочно движение и без да е увеличен броят на преминаващите МПС, се посочва в годишния доклад на здравните власти.