Доброволка представи града ни в Страсбург

 

Доброволката Петя-Гергана Гочева е представила Варна в Страсбург по проект „Страсбург: ангажимент на столица в полза на доброволческата дейност в Европа“ по програма „Еразъм+“. В продължение на 9 месеца тя е имала ангажименти към местните общински дирекции „Транспорт и мобилност“ и „Икономическо развитие“, провеждала е информационни кампании по интернет за популяризиране на привлекателността на френския град, участвала е в подготовката на различни събития, включително на международен проект за реализиране на градска транспортна връзка между градове в Германия и Франция. Петя-Гергана Гочева отчете работата си на пресконференция в присъствието на директора на дирекция „Образование и младежки дейности“ Лилия Христова.
Доброволката бе избрана за стажа от работна група с представители от дирекция „Образование и младежки дейности“ и постоянните комисии “Европейски въпроси и международно сътрудничество“ и „Младежки дейности и спорт“ към Общинския съвет.
Паритетно – в рамките на проекта, във Варна е била доброволката от Страсбург Соня Голини, която е била включена в организиране на събития към сдружение „Варна – Европейска младежка столица“.
Фото Live.Varna.bg