“ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД обявява публичен търг за отдаване под наем на част от имот

ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД

 О Б Я В Я В А:

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, жк Вл.Варненчик, бул. “Константин и Фружин”, представляващ: площ от 4 /четири/ кв.м., в бл.А, ет.1, фоайе пред регистратура – за поставяне на алуминиева клетка за търговия с пакетирани хранителни стоки, копирни услуги и/или с печатни издания, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 154 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 26.07.2023г. от сл. Човешки ресурси срещу 60 лв. Депозитът за участие е 184.80 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път. 

          Заявления за участие се приемат до 15 часа на 26.07.2023г, в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служ.Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 27.07.2023г от 10.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 28.08.2023г.

          Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 26.07.2023г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III – Варна” ЕООД.

За справки: 052/510282; 0879161291