Дете с вродена аномалия проходи в Център за рехабилитация във „Виница“

Дете на 2 години и един месец проходи самостоятелно в хода на терапевтичния курс в Центъра за ранна интервенция и рехабилитация към Дома за медико-социални грижи за деца – Варна. Момченцето е диагностицирано със спина бифида – вродена аномалия в развитието на гръбначния стълб и гръбначния мозък, поради което още на 5-дневна възраст е било оперирано.
За щастие прогнозата е добра и към момента момчето се развива добре, но малко изостава двигателно. „Проблемът беше, че не можеше да върви самостоятелно, а само за ръка и леко на една страна. На 5 декември 2016 г. доведох детето за първи път на рехабилитация в Центъра и с него започна работа Марина Маринова“, разказа майка му.
„Обучението в ходене започна първоначално с помощно средство, а сега вече – без. Детето беше готово да върви самостоятелно, но определено имаше нужда от помощ от специалист, за да развие умението си. Сега вече работим за коригирането на походката му“, обясни Марина Маринова, рехабилитатор в центъра. Тя посъветва родителите, ако забележат изоставане в развитието на детето, да не отлагат, а да се посъветват със специалист. „Прегледите, консултациите и всички услуги при нас са безплатни. Важно е да се знае, че колкото по-рано се започне с рехабилитацията, толкова по-добри резултати се постигат“, каза още Маринова.