Депутатът Стела Николова влезе в сблъсък с Пристанище Варна

Дружество, създадено със 100 лв. първоначален капитал, точно 3 месеца преди да сключи договор с „Пристанище Варна“ ЕАД, плаща на държавното предприятие 240 хил.лв. годишен наем и успява да реализира 500 хил. лв като преотдава площите под наем. За 1,89 лв. на кв. м. месечна наемна цена без ДДС са отдадени паркинг площите около Морска гара и в района на Пристанище Варна-Изток. Тези данни изнесе в средата на миналия месец депутатът от ДБ Стела Николова. Твърдението ѝ, базирано на отговор на питане към Министерството на транспорта беше незабавно оспорено от Пристанище Варна като невярно и манипулативно.

Николова твърди, че паркинг площите са за период от 10 години – от 18.9.2018 г. до 30.9.2028 г.и касаят няколко зони – Паркинг Морска Гара с площ 530 кв.м., Паркинг пристанище Варна – изток с площ 4700 кв.м., Паркинг Морска гара – Яхт клуб с площ 670 кв.м. и Паркинг пристанище Варна – изток магазии с площ 1738 кв.м., както и 2032 км.м. площ, част от тиловата зона на трето корабно място.

Според информацията за сключените договори, наемател на паркинг площите е „Профектус Систем“ ООД, а общата наета площ е 9670 кв.м. Месечните наемни цени без ДДС на съответните зони са 1000 лв., 8915 лв., 1266 лв., 3285 лв., 3840 лв. или общо 18 300 лв. Бърза калкулация показва, че площите са отдадени за месечна цена от 1,89лв./кв.м. без ДДС.

Освен това „Профектус Систем“ ООД плащала и месечен наем от 594лв. за кантар на паркинг, както и 930 лв. за система за паркиране и контрол на достъпа. Общо годишният наем, който наемателят плаща на държавното „Пристанище Варна“ ЕАД, възлиза на приблизително 240 хил. лв. без ДДС.

Проверка на Moreto.net показва, че дружество наемател е създадено на 18.6.2018 година или точно 3 месеца преди сключването на договора с „Пристанище Варна“ ЕАД, а началният му капитал е 100 лв.

Годишният финансов отчет на „Профектус Систем“ ООД за 2018 година показва, че то завърша на солидна печалба само с 4 месеца работа и с инвестиции, клонящи към нула.

По-интересни са данните обаче за 2019 година, когато дружеството е работило вече пълни 12 месеца. Според информация от годишния финансов отчет, достъпна в Търговския регистър, разходите на дружеството през 2019 г. (извън тези за персонал) са съизмерими с договорените наеми, което е ясен знак, че „Профектус Систем“ ООД не извършва друга дейност. Приходите от продажби през същата година са 883 хил. лв., а отчетената годишна печалба 528 хил. лв.

Казано накратко, „Профектус Систем“ ООД, създадено със 100 лв. първоначален капитал, точно 3 месеца преди да сключи договор с „Пристанище Варна“ ЕАД, плаща на държавното предприятие 240 хил.лв. годишен наем и успява да реализира 500 хил. лв. чиста годишна печалба като преотдава съответните площи „на дребно“.

Позицията на „Пристанище Варна“ беше категорична – изнесените от народната представителка от ДБ е невярно, а „скандалните разкрития“ не са нищо повече от фалшива новина. Ето какво заявиха от ръководството на порта веднага след публикуването на твърденията:

„Днес за пореден път станахме свидетели на изнесени в публичното пространство неверни данни относно „Пристанище Варна“ ЕАД от г-жа Стела Николова, понастоящем вече в качеството й на народен представител.

Манипулативното поднасяне на информация, водещо до генериране на фалшиви новини, налага незабавната реакция на ръководството на пристанището.

След като изпратихме отговор по поредния зададен от г-жа Стела Николова въпрос, днес с изумление видяхме, че същата е изнесла данни, че паркингът на пристанището е отдаден за 1 000 лв. наем на месец. Днес г-жа Николова изнесе открит урок по създаване и разпространяване на фалшиви новини – един все по-сериозен порок на съвременното общество, срещу който всеки демократично мислещ човек би следвало да се противопоставя по всякакъв начин. Тя показа нагледно как е възможно да се извади една минимална част от информацията, за да се внушат на аудиторията желаните от автора послания. Разчита се на това, че публиката няма да си направи труда да прочете приложения към поста материал, което за съжаление, се случва.

Ето какво реално се вижда от справката, която г-жа Николова е приложила и която е изпратена от „Пристанище Варна“ ЕАД:

Месечните приходи от площи за паркиране на територията на Пристанище Варна изток, са в размер на 18 001 лв. Тези площи включват следните обекти:

1. „Паркинг Морска гара“, с площ от 530,23, който г-жа Николова е цитирала в поста си. Очевидно е, че това не е паркингът, който варненци припознават като този на Морска гара, а участъкът, разположен пред самата сграда на Морска гара.

2. „Паркинг пристанище Варна изток“, който е отдаден за 8 915 лв. на месец – това е именно големият паркинг, който повечето варненци наричат „паркинг на Морска гара“.

3. Паркинг Морска гара Яхт-клуб

4. Паркинг пристанище Варна изток магазии

Цялата тази информация е коректно предоставена на народния представител, но тя прецени да я употреби по възможно най-грозния начин, изваждайки по собствена преценка най-ниската сума от изпратената справка и заблуждавайки аудиторията, която й вярва, че „паркингът е отдаден за 1000 лв.“.

В случай че някой има съмнения, че сумите са занижени, следва да има предвид, че същите се определят от лицензиран оценител, с чиято оценка възложителят е обвързан и съответно – тя е и първоначалната тръжна цена на обявените търгове за отдаване под наем на площите. Както споменахме в отговора си, процедурите се провеждат по реда на ЗДС и ППЗДС, които предвиждат именно това.

Разбираме и напълно споделяме необходимостта от контрол върху дейността на дружеството, но категорично се противопоставяме на всякакви опити за манипулация на общественото мнение и уронване на престижа на Пристанище Варна ЕАД. Призоваваме г-жа Николова да предприеме незабавни мерки и да коригира изнесените неверни твърдения, като обясни на избирателите си причината, поради която ги е подвела.“