ДБ поиска преработка на ОУП

 

Общият устройствен план на Варна да бъде преразгледан от експерти, като това стане при широко обществено обсъждане. Такава идея лансираха в ефира на Дарик Варна общинските съветници от „Демократична България” Стела Николова и Николай Капитанов.

„Общият устройствен план на Варна подлежи на изменение. Той е отражение на очакванията за живот на варненци. В момента, в който нещо не работи както трябва, най-нормалното нещо е да седнем и да го обсъдим наново. Има експерти, които могат да кажат кое е изпълнимо и кое не”, отбеляза Капитанов. Той призова кмета на Варна да спази Закона за устройство на територията, който го задължава  ежегодно да прави доклад за изпълнението на Общия устройствен план и да предлага изменения към него, ако такива се налагат.

Изправянето на нови сгради мастодонти на фона на старите ще съсипе историческия облик на Варна. Такива сгради би трябвало да се строят на отделно конкретно място – примерно в района на моста или край Максуда, посочи той. Според него „две много високи сгради край хотел „Черно море” биха създали такова въздушно течение, че по главната улица няма да може да се стои”.

„Варна се обърна в град за автомобили. Почти всяка сериозна инвестиция в града е свързана с автомобилния трафик”, изтъкна още Николай Капитанов, който е първи мандат общинският съветник.

Представителите на „Демократична България” в местния парламент са на мнение, че има старание в общинската управа за справяне с липсата на достатъчно места за паркиране и изграждането на нови паркинги в кварталите, но критикуваха начина, по който се изграждат новите паркинги в жилищните зони на града. Според тях, от естетическа и екологична гледна точка би трябвало да има поне някаква малка зелена част, така че „да не изглеждат като сиво петно и гражданите да имат чувството, че са като в затвор”.

„Община Варна може да започне за изкупува частна собственост и компенсира собствениците на имоти, които са от значение за цялата общественост, като например в морската градина или в зелени площи. Държавата пък трябва да даде на Общината терена на бившето военно поделение в Морската градина за разширяване на крайморския парк”, е мнението на Стела Николова.