Дадохме началото на националната кампания „Дишам свободно“

Във Варна бе даден старт на националната кампания „Дишам свободно“, организирана от Българското дружество по белодробни болести, Асоциацията на българите, боледуващи от астма, алергия и от хроничната обструктивна белодробна болест  (ХОББ). Инициативата се реализира с активната подкрепа на Комисията по здравеопазване към Народното събрание и Община Варна.
Целта на кампанията е да се повиши информираността и здравната култура на обществото за хроничните респираторни заболявания, да се фокусира вниманието на метната власт и медиите върху социалната и здравна значимост тях, както и да се предприемат действия по опазване чистотата на въздуха и ранна превенция на болестите, обясни на пресконференция Диана Хаджиангелова, председател на асоциацията. На срещата присъстваха доц. д-р Диана Петкова – председател на БДББ, д-р Анастасия Георгиева, директор на дирекция „Здравеопазване“ към Община Варна, и др.
Доц. Петкова посочи, че белодробните заболявания са сред най-значимите здравни проблеми в глобален мащаб, като всяка година в ЕС 1 от всеки 8 смъртни случая се дължи на белодробно заболяване. Рискови фактори са тютюневият дим, замърсяването на въздуха, професионални прахове и химикали, честите инфекции на дихателните пътища в детството. По данни от Световната здравна организация ХОББ ще се стане 3-та причина за смърт в света през 2020 г. Хроничните белодробни заболявания не са лечими, но различни форми на лечение подобряват недостига на въздух. Това  намалява симптомите и подобрява контрола на болестта, повишава качеството на живот на хората с бронхообструктивни заболявания, обясни още доц. Петкова. След Варна националната кампания продължава в Троян.