Гъвкав транспорт по суша и вода е новият приоритет на областния управител

 

Областният управител Стоян Пасев свика Областния съвет за развитие на 30 март. Във фокуса на внимание бяха приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги в област Варна 2016-2020 г. и на Междинна оценка по изпълнението на Областната стратегия за развитие 2014-2020 г.


Особено внимание бе отделено на подобряване на вътрешната регионална свързаност и достъпност до обекти за услуги, туризъм, рекреация и култура чрез създаване на гъвкави транспортни системи. Бяха приети допълнения в междинната оценка по изпълнение на Областната стратегия за развитие, свързани с устойчивата мобилност.
Допълненията касаят подобряване на транспортната свързаност чрез обновяване на пътната инфраструктура с регионално и местно значение и въвеждане на подходящи мобилни мерки и подкрепа на общински проекти за внедряване на гъвкави транспортни услуги в туристическите зони.
Те визират използването на сезонни устойчиви транспортни средства – микробуси, електробуси, електромобили и велосипеди под наем, транспорт на повикване, воден транспорт, както и подобряване на информираността на пътниците чрез създаване на информационни центрове по мобилност в комбинация с туристическите информационни центрове.
Варненска област е първата в страната, която започна да работи по проблема – създаване на гъвкави транспортни системи. Те са цел на два европейски проекта, по които Областна администрация, Община Варна и клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество“ работят от няколко години – „Последната миля“ и “Просперити“.