Градът е готов за зимата, очаква се да е мека

 

 

Заседание за проверка на готовността за зимния сезон се проведе в Община Варна в края на ноември. Четири фирми са ангажирани с поддръжка на уличната мрежа при зимни условия – „Инфраексперт” ЕООД отговаря за район „Одесос“;  „Хидрострой АД“ – за „Приморски“; „ЗМБГ“ АД – за „Аспарухово“, с. Звездица, с. Константиново; „Инжстройинженеринг” ЕООД  – за „Вл. Варненчик“, с. Казашко, с. Тополи, за район „Младост“ и с. Каменар. Всяка от фирмите трябва да разполага за дежурствата с минимум 5 броя машини, с дежурен диспечер и шофьори. При необходимост имат задължение да осигурят допълнително оборудване – мини челни товарачи, багери, фадроми.

Училищата и детските градини, детските ясли и социалните звена в общината са осигурили отопление, медикаменти и хранителни продукти. Доставени са сол и пясък. Всички отоплителни съоръжения са преминали задължителен ежегоден преглед от лицензиран технически надзор. Във Варна 25 училища и 34 детски градини се отопляват с газьол, 13 училища и 9 детски градини – с природен газ, 7 училища и 9 детски градини са абонати на топлофикационното дружество, а 5 детски градини използват за отопление електрически котли или климатици. При необходимост директорите на детските градини и училища могат да подадат заявки за по-ранно включване на топлото от топлофикационното дружество.

В складовете на Домашния социален патронаж се поддържа наличност от хранителни запаси за три дни за 550 потребители на услугата и 515 потребители на Обществената трапезария. Осемте центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи имат запас от хранителни продукти и е осигурено отопление. Комплексът за социални услуги за възрастни хора „Гергана“ разполага с гориво за отопление и очаква ново зареждане. Газифицирана е сградата на Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост „Св. Йоан Златоуст“, разполага с необходимия резерв от гориво и хранителни продукти за 2 дни. Звено „Майка и бебе“ е с капацитет 8 майки и 12 деца, разполага с 2 свободни места. Осигурени са запаси от хранителни продукти, а отоплението е с локално парно на ток. Капацитетът на ЦНСТ „Другарче“ е запълнен. Центърът се отоплява на ток. Домът за стари хора „Св. Иван Златоуст“ е с капацитет от 43 места, към момента разполага с 2 свободни и също е подготвен за зимния сезон. Автомобилите на Домашния социален патронаж, Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица и Комплекс за социални услуги за възрастни хора „Гергана“ са пригодени за работа при зимни условия.

Изготвен е списък с хората, които са на хемодиализа, за подкрепа при необходимост. От общинското дружество „Градски транспорт“ ЕАД заявиха, че автобусите са подготвени за зимата, извършен е инструктаж на водачите, фирмата разполага с машини и пясък за почистване и обезопасяване на паркинга на дружеството.

От „Енерго-Про“ обявиха, че за територията на община Варна са осигурени 50 екипа за 24-часови дежурства, има и дежурна аварийна група. От ВиК – Варна, докладваха, че са проведени мероприятия за подготовка на работа в есенно-зимни условия. Направена е профилактика на основните главни водопроводи. По данни на метеоролозите се очаква мека зима с валежи под нормите и температури над обичайното за сезона.

 

Фото Live.Varna.bg