Глобата за разхождане на куче на плажа скача до 1000 лева

Драстични правила за санкциониране на пушенето и пиенето на алкохол на детски и спортни площадки се готви  да  въведе община Варна. Нарушителите, които си позволяват подобно поведение, ще бъдат санкционирани с 300 до 500 лева, а при повторно провинение – от 500 до 1000 лева.
По-високи глоби се предвиждат и за разхождане на куче на двора на  училище, детска градина, площадка за игра и спорт или  здравно заведение – между от 100 и 300 лева  при първо нарушение и от 300 до 1000 лева при повторно провинение. Същата санкция ще плащат и стопаните на домашни любимци, които са решили да ги разходят на  плажа.
Предложението е публикувано на сайта на община Варна. Негов автор е председателката на групата на  ГЕРБ в общинския съвет Марица Гърдева. Новите глоби ще бъдат въведени с промяна  на Наредбата за обществения ред. Очаква се те да бъдат обсъдени предварително от специализираната комисия „Обществен  ред и сигурност“, преди да бъдат гласувани на сесия.