Гласуване „въздържал се“ спря благороден жест към пострадали в „Аспарухово“

Общинският съвет във Варна реши да помогне на собствениците на 7 имота в район „Аспарухово”, изгубили къщите си при наводнението от 2014-а. Той взе решение да продаде общинските терени, на които са били построени домовете им, на минимална цена, без надценка, на стойността на данъчната оценка.
Предложението беше внесено от групата на ГЕРБ на самата сесия, въпреки че по време на подготовката й имаше достатъчно време и възможности то да бъде подробно обсъдено. „Бедствието в „Аспарухово” наложи да бъдат взети трудни и непопулярни решения, в това число и да бъдат съборени част от домовете, попаднали в капана на водната стихия и станали опасни за живота на хората, които ги обитават“, се казваше в проекта за решение, представен от председателя на най-голямата група във варненския местен парламент Марица Гърдева.
Условието, на които трябва да отговарят имотите, е да не влизат в зоната, в която все още предстои да бъдат изградени двата охранителни канала в „Аспарухово”. Също така разрушените къщи трябва да са били построени законно.
В отговор общинският съветник, избран от „Коалиция „Варна”, Петър Липчев предложи имотите изобщо да не бъдат продавани, а направо да бъдат дарени на собствениците на разрушените къщи. Мнозинството на ГЕРБ остана леко изненадано от този вариант, който явно предварително не е бил обсъждан. Предложението беше поставено на гласуване и въпреки че дарението щеше да е още по-добър знак на съпричастност към останалите без покрив, то не беше прието от Общински съвет – Варна. Съветниците от ГЕРБ предпочетоха да гласуват с „въздържал се”.