В Долни чифлик правят Дневен център за деца с увреждания

 

В края на миналата седмица в заседателната зала на община Долни чифлик беше обявено началото на нов европейски проект, по който ще бъде създаден нов Дневният център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства. Целта е преди всичко създаване на подходящи помещения за предоставяне на услуги в общността за подкрепа на децата и семействата, с цел превенция на рисковете и създаване на условия, който в най-голяма степен ще отговорят на индивидуалните потребности на децата и ще гарантират техните права и интереси.
Освен реконструкцията и преустройството на част от съществуваща сграда в Дневен център,
след приключване на строителните работи ще бъде закупено и доставено оборудване и обзавеждане, отговарящо на функционалните изисквания за услугата.