В Девня хвърлят бивши военни срещу престъпността

По-активно съдействие в борбата с престъпността на територията на община Девня и оказване на помощ на местната власт в условия на бедствия и аварии от различен произход. Тези приоритетни мерки бяха набелязани за изпълнение по време на годишното отчетно-изборно събрание на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР) в Девня, съобщиха от пресслужбата на общината.


На срещата бяха отчетени значителни резултати в повишаване нивото на организационното състояние на местната структура, чието присъствие става все по-осезаемо в обществения живот на града. Много добра оценка бе поставена и на реализираните инициативи по отношение на военно-патриотичното възпитание на подрастващите, стана ясно от отчетния доклад на председателя СОСЗР – Девня – о.р. майор Георги Жечев. „Налице е воля за положителни промени и по-активни действия в осъществяването основните цели на Съюза“, отчете офицерът.
На събранието на местната структура, което се проведе в навечерието на Деветия национален конгрес на съсловната организация, за неин член единодушно бе приет кметът на Община Девня Свилен Шитов. Сред гостите на събитието бяха о.р. полк. Сава Денев – бивш началник на РПУ – Девня, и член на управителния съвет на областната структура на СОСЗР, и о.р. полк. Димитър Бойчев – управител на Дома на офицерите и сержантите от запаса и резерва в град Варна. На всички членове на местната структура бяха връчени нови членски книжки.