Въпрос на шофьор: Защо този контейнер е в средата на улицата?

Неочаквано препятствие се появи на една от варненските основни улици, съобщи читател на „Народно дело Седмицата“. Става въпрос за контейнер за смет, който си стоеше по средата на пътя на ул. „Прилеп“, под сградата на ВиК. Разбира се, това е само един от примерите за неприятни ситуации със съдовете за битовата смет в града.
Обяснението за проблема е съвсем просто – заради това, че около контейнерите не беше почиствано с дни, при извозването им те бяха връщани от работниците по чистотата така, че да са им максимално достъпни при следващото изпразване. Трябва да отбележим, че сметопочистващите фирми този път се постараха Варна да не бъде затрупана освен от сняг, и от боклуци. След като преспите започнаха да се топят,  контейнерите си останаха там, където са били при последното прибиране на съдържанието им.
По-лошото е обаче, че когато те се оказаха на пътя на автомобилите, нито един гражданин не отдели време да ги премести така, че да не пречат. Както често се случва напоследък, много  варненци предпочитат да снимат с телефоните си нередностите и да ги публикуват чрез медии и социални мрежи, вместо да положат и елементарно усилие да ги отстранят.