Във Варна е отчетено: Рязко увеличение на престъпленията от малолетни и непълнолетни

Евгения Иванова

Увеличен е броят на наказателните дела за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица във Варна през 2015 г., заяви Тодор Иванов, зам.-кмет по сигурността във Варна. През 2015 г. са образувани 126 възпитателни дела, които обхващат 145 деца, от които 51 малолетни и 94 непълнолетни. При 11 от тях е на лице повторната проява.
Най-голямо увеличение се наблюдава при престъпленията свързани с наркотиците. От едва 8 за 2014 г. през 2015 г. те са скочили на 17. Делата свързани с телесна повреда са 19, бягство от дома 3, административните нарушения са три и по едно дело за грабеж и блудство.
Нараснал е броят и на кражбите. От 47% те са станали 63%, като голяма част от откраднатите предмети са мобилни устройства. Като основен проблем при детската престъпност Тодор Иванов посочи възпитанието, израстването на децата в рискови семейства, трудната комуникация и липса на съдействия от родителите. Също така трудност представлява намирането на специалисти в много области, не само в психологията и педагогиката. Трябват хора, които да разбират и от психиатрия, употреба на наркотични вещества.

Общинска комисия засилва работата с деца в училищата с ромско присъствие

През 2016-а Общинската комисия специално ще подсили работата с деца в училищата, които са с преобладаващо ромско присъствие. „Тези махали са проблемни, има висока престъпност. Днес предстои да одобрим кандидатурите на обществените възпитатели, които ще работят по този въпрос“, заяви директорът на дирекция „ Превенции“ Светлана Коева.
„Проблемите започват най-вече когато детето спре да ходи на училище. А то невинаги спира по собствено желание. Понякога родителите сами спират децата си, защото те самите не осъзнават необходимостта от образование и предпочитат да ги пращат да просят. В ромските семейства често се случва деца да раждат деца. Нашата цел е да намалим ранните бракове, а от там и ражданията. Защото това не са родители според българските стандарти, те не могат да възпитат децата си, по простата причина че нямат житейски опит за това“, заяви зам.-кметът по сигурността.
Общинската комисия е създала доброволческа програма, която се нарича „Връстници обучават връстници“. Идеята е да се повлияе върху децата чрез техни връстници. Подходът така може да е много по-положителен, защото понякога разликата между поколенията се явява преграда в разговорите и възпитанието.
Друг важен проблем е желанието на децата в гимназиална възраст да експериментират с наркотици. Тук не говорим за наркозависими, а за деца, които просто искат да „опитат“.
В момента действа програмата за ранна превенция при деца с експериментална употреба на наркотици, която е единствена в България. Целта е да се намали търсенето на наркотични вещества от подрастващите.