Въвеждат нова електронна система за продажба на дървесина

От следващия месец Североизточно държавно предприятие въвежда нова електронна система за продажба на добита дървесина от временен склад. Новата система ще улесни максимално бизнеса и ще бъде още една стъпка към постигане на прозрачност.
Чрез онлайн наддаване кандидати от цялата страна ще могат да се включат в търговете за закупуване на необходимите им количества дървесина, добита от държавните горски територии, които се стопанисват от СИДП.
Желаещите да се възползват от съвременната услуга трябва да направят само еднократна първоначална регистрация в електронния портал, който ще бъде достъпен на интернет страницата на предприятието. Задължително условие е кандидатът да има валиден електронен подпис. Системата позволява регистрация както на юридически, така и на физически лица.
При проявен интерес към конкретен обект след подаване на документи, които се одобряват от комисия, участникът получава уникален идентификационен код, с който може да участва в онлайн наддаването. Новата електронна система има за цел да спести време и средства на
участниците в търговете, да осигури по-добра конкурентна среда, да елиминира възможността за субективна намеса и предварителни договорености.
СИДП организира презентация на системата за електронните търгове и обучение на заинтересованите страни във всеки от областните центрове в обхвата на дейност на предприятието:
За Шумен – 25 октомври, 9:30-12:30 ч., бул. „Велики Преслав“ 47, сградата на „Информационно обслужване” АД.
За Търговище – 25 октомври, 14-17 ч., бул. „Митрополит Андрей“ 51, ет. 3, сградата на „Информационно обслужване” АД.
За Добрич – 27 октомври, 13-16 ч., ул. „25 септември“ 84, сградата на „Информационно обслужване” АД.
За Варна – 28 октомври, 9:30-12:30 ч., бул. „Сливница“ 191, сградата на „Информационно обслужване” АД.