Въвеждат електронен прием за първокласници във всички училища

Започва въвеждането на електронен прием за първокласници във всички общински училища в морската столица. Това съобщи Лилия Христова, директор на дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна. Алгоритъмът е регламентиран в проект на Система от правила за електронен прием в първи клас, разработен съобразно указанията на Министерство на образованието, и съответстващ на новия Закона за предучилищното и училищното образование. Срокът за обществено обсъждане изтече, предстои проектът да бъде внесен за разглеждане в Общинския съвет, посочи още Христова.
Новата система е разработена така, че да гарантира равен достъп до образование за всички деца, на които предстои да бъдат в първи клас. Изготвен е единен график на дейностите по приема за всички училища, а крайният срок за кандидатстване за предстоящата учебна 2017/2018 година е 31 май. След този срок родителите ще могат да подават документи за прием при наличие на свободни места в училището, обясни Лилия Христова.
Критерият за прием в първи клас е близост по настоящ адрес на родителите или най-краткото време за достигане на детето до училището. Наредбата за организация на дейностите в училищното образование гласи, че при голям брой кандидати за прием в първи клас, училищата прилагат и други критерии като: дете с трайни увреждания над 50 %; дете с двама починали родители; други деца от семейството, обучаващи се в училището; деца, завършили подготвителна група в избраното училище; близост до местоработата на един от родителите.
Системи за електронен прием вече съществуват в детските градини и ясли, както и в Центъра за подкрепа за личностно развитие към Общинския детски комплекс. Електронен прием за първокласници пилотно бе въведен и в пет варненски училища.

Фото Live.Varna.bg