Всекидневни проблеми с паркирането до общежитията

Варненец изпрати до редакцията на „Народно дело Седмицата“ снимки от улица в морския град, на която паркирането по тротоарите не е изключение, а всекидневие. Става въпрос за улица „Селиолу“, и по-специално за района около студентските общежития.

Улиците „Селиолу“ и съседната „Брегалница“ са наистина едни от най-задръстените с паркирани на платното и по тротоарите коли във Варна. Че паркоместата в града не стигат, е факт, но точно в този район, около студентските общежития и блоковете в близост, има доста широки паркинги.