ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, чества 137 години от основаването си

 

На 9 януари Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, празнува 137 години от основаването си. Училището е най-старото българско техническо учебно заведение.
Създадено е със Заповед 7 на министъра на войната на Княжество България от 9 януари 1881 г. в Русе като Машинна школа за подготовка на машинисти и огняри за корабите с тригодишен курс на обучение.
Първи ръководител на училището е Александър Конкеевич. След няколко години бъдещата българска морска алма матер се премества във Варна. Да почете празника на студенти, курсанти, преподаватели и служители за честването във Варна дойде зам.-началникът на отбраната вицеадмирал Емил Ефтимов.