Варненци подадоха близо 12 000 данъчни декларации

 

В офиса на НАП във Варна вече са получени 11 700 декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане, съобщиха от пресцентъра на агенцията. От там припомнят, че всички декларации, за които задължението за подаване възниква след 31.12.2017 г., се подават единствено по електронен път, съобщи Moreto.net.
Това се отнася и за годишната декларация за облагане с корпоративни данъци за 2017 г., срокът за подаването, на която е 2 април 2018 г. (31 март е в събота). С тази декларация се подава и годишен отчет за дейността. В същия срок трябва да се плати и дължимият корпоративен данък, след приспадане на направените авансови вноски.
Информацията от справките, които предприятията подават, позволява на приходната администрация да извърши съпоставка на декларираните данни от платците и получателите на доходи. Санкциите за непредставяне на данни за изплатени суми на физически лица, както и за посочване на неверни или непълни данни в справката, са в размер до 250 лева. Глобата се налага за всяко физическо лице, за което не е подадена информация или подадената информация не е коректна.