Варненци настояват да не се позволява сеч край „Аспарухово“

Граждани на Варна, обединени от инициативата „Да спасим горите край „Аспарухово“, ще настояват в района, който защитават, да няма сеч. Те са решени да заявят позицията си в първия ден на новата седмица в заседателната зала на горското стопанство, където е организирано обществено обсъждане на инвентаризация, горскостопански карти, планове за ловни дейности и опазване от пожари, както и горскостопански план 2017-2026 на горските територии държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство“ Варна, част от Североизточното държавно предприятие Шумен.

Ето какво още пишат гражданите:

„Ние от инициативата „ДА СПАСИМ ГОРИТЕ КРАЙ АСПАРУХОВО” обръщаме внимание, че в проекта е предвидено извършване на множество сечи, част от които попадат и във водосбора на поройните дерета, причинили десетки смъртни случаи, и множество материални щети за хиляди варненски граждани през юни 2014г. Ние призоваваме всички варненци да защитят зеленото богатство около града ни и да подкрепят нашето искане да не се извършва дърводобив в горите над кв. „Аспарухово” през следващите 10 години“.

Инициативата е започнала своята дейност от март 2015г. След разговори с представители на Североизточното държавно предприятие и неговото подразделение ТП ДГС Варна те са получили официално становище, че до края на 2017г. и изработването на новия горскостопански план, сечи няма да бъдат извършвани в горите край квартал „Аспарухово” освен при крайна необходимост. И това вече повече от две години е факт.

„От пролетта на 2015г. до сега ние проведохме десетки походи и разходки в горите край кв. „Аспарухово”. Организирахме почистване на горските пътеки, участвахме в засаждане на характерните за района дъбови дръвчета, подавахме сигнали за незаконна сеч и за пожари, запознахме се с множество горска документация, подадохме информация за находища на защитени видове, направихме обходи с независим горски експерт. Ние продължаваме да считаме, че горите около кв. „Аспарухово” са едно уникално богатство за жителите и гостите на гр. Варна и трябва да се стопанисват в полза на обществото като рекреационни и защитни гори“, пишат от организацията.