Варна с голям потенциал за развитие на кадри в аутсорсинг и ИТ сектора

Live.Varna.bg

Тристранна среща за развитие на IT бизнеса и аутсорсинг услугите във Варна се проведе по инициатива на кмета на града Иван Портних. „Целта е като община да съдействаме за пълноценен диалог между бизнеса и университетите. Време е да си сверим часовниците и да намерим формулата за тристранно сътрудничество, за да утвърдим Варна като активна среда за развитието на IT и аутсорсинг сектора в България“, каза кметът при откриване на събитието. Той припомни, че градът разполага с огромен потенциал, събран в 6-те университета и 3-те колежа. „Важно е младите хора, които се обучават тук – над 40 000 студенти“, да получават образование, адекватно на изискванията на пазара на труда. Затова е важно да чуем и изискванията на бизнеса, и визията на висшите учебни заведения“, допълни Иван Портних.

В разговорите се включиха ректорът на Техническия университет проф. Росен Василев и доц. Маргрета Василева, зам.-ректор по учебната дейност, доц. Розалина Димова, зам.-ректор по научна, научно-приложна и проектна дейност във ТУ – Варна, от ВСУ – ректорът проф. Галя Герчева и президентът проф. Анна Недялкова, от Икономическия университет – проф. Евгени Станимиров, зам.-ректор по учебната дейност и акредитация и проф. Зоя Младенова, директор на Научно-изследователски институт към ИУ, доц. Юлиян Цонев, началник на катедра „Информационни технологии“ към ВВМУ, инж. Деян Грънчаров, пом.-ректор в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“. От страна на бизнеса бяха представителите на „Българска аутсорсинг асоциация“, „Айкард“, „Тейтън Гейт“, „First online solutions“, „VM&Co“, „Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България“ и др.

„Точките в България, в които реално се прави бизнес в аутсорсинг сектора извън София, са три – Пловдив, Бургас и Варна. От тези три града Варна има най-голям човешки потенциал и ресурс на този етап. Това сочи годишният доклад на Българската аутсорсинг асоциация, който отразява тенденциите на пазара за 2016 г.“, съобщи Светослав Иванов, изпълнителен директор на Българската аутсорсинг асоциация.

„Градът има най-голям брой университети и езикови гимназии, но участниците в този вид бизнес са с най-малък процент. Затова апелирам към университетите да започваме реални проекти заедно“, допълни Иванов. По думите му на този етап аутсорсингът осигурява 3,6 % от БВП на страната и в него са заети 48 000 служители, които до 2020 г. ще нараснат до 63 000 души. „Не може постоянно да се оплакваме от липсата на специалисти, ако не ги създаваме. Готови сме да помогнем с лектори и техническа база“, заяви Бойко Проданов, директор „Човешки ресурси“ във „First online solutions“. „Има много сектори в бизнеспроцеса, които не са застъпени в университетите. Разумно е да се създават магистърски програми и мастър класове“, предложи и Явор Петров, директор „Технологии“ в Айкард“. Йордан Филчев от „Лирекс“ посочи, че във висшите учебни заведения е важно да се изграждат и така наречените „меки умения“, за да могат кадрите да презентират знанията си. От бранша предложиха още да се създават ефективни стажантски програми, учебната дейност да бъде гъвкава, за да дава възможност за работа на студентите по време на обучението им, да се търсят компетентни преподаватели.

Всички предложения на бизнеса бяха приветствани от представителите на университетите. Подчертано бе, че вузовете са отворени за нови програми и обучения. „Кажете изискванията си, елате, вижте и подберете кадри“, призова ректорът на ТУ проф. Росен Василев. Той допълни, че учебните планове в техническото висше учебно заведение се утвърждават от представители на бизнеса, но секторът е твърде динамичен, затова има необходимост от по-активно включване от страна на бранша.

От ВВМУ отчетоха, че са проведени 5 срещи през тази година с представители на IT сектора и са готови за още по-активно сътрудничество. Покана за съвместни университетски програми с бизнеса отправи и проф. Анна Недялкова от ВСУ „Черноризец Храбър“. Тя посочи, че има възможност за организиране на курсове във вуза за допълнителна квалификация, които могат да бъдат сертифицирани. „Важно е да водим този диалог. Общината полага усилия за привличането на големи брандове в града, затова трябва да дадем гаранции, че тези фирми ще намират кадри за бизнеса си“, каза кметът Иван Портних. Той благодари за активната позиция на участниците в срещата и обобщи резултатите: учебни заведения са отворени за реално взаимодействие с бизнеса, а общината е мотивирана да помага – с логистика, с осигуряване на бази, с допълнително въвеждане на чуждоезиково обучение, за да наложи Варна като привлекателно място за развитие на IT индустрията. На финала на срещата проф. Виолета Йотова, председател на УС на Съюза на учените, връчи на кмета награда от Съюза на учените, за активна съвместна дейност.