Варна се нареди на първо място в патронажа за възрастни

 

Социалната сфера остава приоритетна в бюджета на община Варна и през 2020 г. Това стана ясно на заседание на ПК „Социални дейности и жилищна политика“, на което беше одобрена проекторамката за функция „Социално подпомагане и грижи“. Тя  възлиза на близо 17,2 млн. лева и бележи увеличение с около 2,4 млн. лева спрямо актуализирания бюджет за 2019 г.

Тази година Община Варна планира да реализира 58 социални услуги с местно и държавно финансиране, от които 30 за пълнолетни лица и 28 – за  деца и младежи. Основен акцент в политиката на администрацията остава подобряването на достъпа и качеството на предлаганите социални услуги, както и постигане на устойчивост на реализираните проекти.

През 2020 г. ще отвори врати нов център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително тежки множествени увреждания. Ремонтните дейности, оборудването и обзавеждането на двете помещения в район „Аспарухово“ трябва да приключат през август, а през октомври да започне предоставянето на услугата. Капацитетът е дневна грижа за 30 потребители и мобилни услуги за 60 души. Центърът ще предоставя също заместваща грижа до 14 дни в годината.

Ще бъде направен ремонт на сградата, която ще се помещава дневният център за хора с деменция. Общата стойност на проекта, финансиран основно по ОП „Региони в растеж“, е над 1,36 млн. лева, от които близо 260 хил. лева са съфинансиране от местната хазна. Реализацията на проекта трябва да приключи до края на 2020 г., а от догодина да започнат услугите в центъра.

Предстои да стартира и изпълнението на проекта за патронажна грижа за 495 души, който нарежда Варна на първо място в страната по брой потенциални потребители. Той ще обхване пенсионери на възраст над 65 години не само от града, но и от селата в община Варна. На възрастните хора, които имат някакво увреждане или са трудно подвижни и не могат да се обслужват сами, ще им бъдат осигурени почасови социално-здравни услуги, психологическа подкрепа, комплексни грижи в дома, така че да се подобри качеството им на живот.

Социалната програма на община Варна за 2020 г. е в размер на близо 3,8 млн. лева. Тя е насочена към деинституционализацията на децата чрез превенция на изоставянето, насърчаване реализирането на услуги в общността и създаване на условия за отглеждане на децата в среда, близка до семейната.

Капиталовите разходи са за над 470 хил., от които почти 300 хил. лева са за основни ремонти на социалните заведения. Предстои проектиране и основен ремонт на сградите на Комплекс за социални услуги „Гергана“, което ще струва около 143 хил. лева. Други 100 хил. лева са предвидени за преустройство на помещение за център за социални услуги на ул. „Кавала“.

Общината е последователна и в политиката на устойчивост на реализираните проекти за социалните услуги. Затова от местната хазна ще бъдат дофинансирани държавно делегирани дейности в размер на близо 900 хил. лева за 2020 г.

В бюджета отново са заложени средства за еднократни помощи за социално слаби граждани. Общата им сума е 144 хил. лева, от които 12 хил. лева са за подпомагане на деца на загинали полицаи. За издръжката на 24-те пенсионерски клуба на територията на общината са заделени близо 150 хил. лева.