Варна засега се разминава с грипната ваканция

 

За периода 12-18 януари регистрираната в РЗИ – Варна, остра заразна заболeваемост се движи в характерните за сезона граници, съобщиха от инспекцията в последния работен ден на миналата седмица. Регистрираните случаи с диагноза ОРЗ (остри респираторни заболявания) са 581 болни срещу 489 за предходната седмица (по данни, предоставени от сентинелните практики). С диагноза грип в инфекциозна клиника на МБАЛ „Св. Марина” са постъпили за лечение 17 лица. С усложнения от ОРЗ са 41 лица – 26 бронхита и 15 пневмонии.
Във връзка с подем на общата заболяемост от ОРЗ и грип през периода 15 – 18.01. миналия петък се проведе първото заседание на областната оперативна комисия за
ръководство, координация и контрол на борбата с грип и ОРЗ. От представения анализ на
интензитета на разпространение на заболяемостта е видно, висока интензивност на
заболяемост във възрастовата група 5-14 г. В тази връзка комисията взе следните
решения:
– Стриктно да се провежда сутрешно медицинско наблюдение за недопускане на
заболели деца в детските заведения.
– Да се спазва строг противоепидемичен режим. Да се избягва събиране на групи и провеждане на общи мероприятия в детските заведения и да се извършва често проветряване.
– Ежедневно да се следи броят на отсъстващите ученици от учебните заведения поради
заболяване от грип и ОРЗ, които да се съобщават в РЗИ – Варна.
„Областната оперативна комисия за ръководство, координация и контрол на борбата с
грип и ОРЗ има готовност за провеждане на второ заседание при влошаване на
епидемичната обстановка по отношение заболяемостта от грип и ОРЗ“, съобщиха още от инспекцията.
От там добавиха също, че са регистрирани 28 чревни инфекции срещу 45 от предходната седмица, като през настоящите дни чревните инфекции са представени от 23 ентероколита, 3 вирусни хепатита, 1 колиентерит и 1 ротавирусен ентерит.
От въздушно-капковите инфекции (без грип и ОРЗ) са регистрирани 55 лица срещу
73 за предходната седмица, представени от 45 варицели и 10 скарлатини.