Варна е санкционирана с 6 млн. от ЕС за неизпълнени проекти

Финансови санкции в размер на близо 6 млн. лв. са били наложени на община Варна при изпълнението на пет проекта с европейско финансиране, започнали и приключили в периода 2015 – 2021 г. Това показва справка, предоставена на „Дневник“ по Закона за достъп до обществена информация.

Общият размер на финансирането по петте проекта е 154.3 млн. лв., като наложените санкции представляват между 4.79 и 2.44% от осигуреното европейско финансиране

Изготвената справка показва също, че всички санкции са били наложени заради нарушения на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

Справката беше поискана на 12 март т.г. във връзка с изпълнението от страна на община Варна на проекти, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Тя трябваше да съдържа данни за размера на финансовите санкции, определени на основание на установени нередности, какъв процент от общото финансиране по проекта представляват те, както и основанията за налагането на санкциите.

Според предоставените данни по проекта „Интегриран градски транспорт на Варна – фаза 2“ е била наложена санкция в размер на 2.44% от общото финансиране – 37.2 млн. лв. В реални стойности това прави 908.5 хил. лв. В рамките на този проект бяха разрушени подходи за движение на хора с увреждания, изградени само няколко месеца по-рано по варненския бул. „Съборни“ .

Проектът „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на Община Варна“ е на обща стойност 81.4 млн. лв. Наложената санкцията по него е в размер на 4.79%, или 3.9 млн. лв.

Бюджетът на трети проект – „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“ е 32.6 млн. лв. От тях като санкция на финансиращия орган са били възстановени 972 хил. лв. или 2.98% от общата стойност на проекта. Част от финансирането се оказа похарчено за три автоматични и самопочистващи се тоалетни, монтирани в Морската градина на Варна. Проверка на „Дневник“ установи, че те са стрували 343 хил. лв., а всяка от тоалетните заема около 5 кв.м. Това означава, че доставката и монтажът им са излезли по около 12 хил. евро на кв.м., при положение че в момента най-луксозните жилища във Варна се продават на цени около 3.5 хил. евро квадратния метър „до ключ“.

За модернизация на две професионални гимназии – по горско стопанство и икономика, Варна е изготвила проект на стойност 2.8 млн. лв. Наложената санкция за нарушения при изпълнението му е в размер на 4.19%, или 117.3 хил. лв.

Последният от петте проекта е за „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Варна – Фаза 1“. Неговата обща стойност е 232.3 хил. лв., а наложената санкция е в размер на 8060 лв., които представляват 3.47% от бюджета на проекта.