БСП ще създава фондове за финансиране на култура

 

Светлана Такева е кандидат за депутат на шесто място в листата на БСП за България във Варненска област, активен варненски общественик, телевизионен водещ и дългогодишен състезател по художествена гимнастика.

– Г-жо Такева, какви са приоритетите на БСП в социалната сфера?
– Като социална партия сме си поставили за цел да продължим борбата срещу бедността, да подкрепим най-засегнатите социални групи и да гарантираме по-високи нива на доходите. В програмата ни са включени пакет мерки и данъчни облекчения в помощ на семействата с деца. Едно от предложенията ни е да се приспадат до 50 лева месечно от дължимия данък общ доход на работещите родители за всяко дете. Това означава, че за една година семейство с 2 деца ще спести до 1200 лв. от семейния си бюджет. На второ място: майчинските за втората година е редно да се увеличат. За целта искаме да обвържем месечното парично обезщетение за отглеждане на дете от една до две годишна възраст с размера на минималната работна заплата. По този начин всяка българска майка с дете между 1 и 2 годинки ще получава месечно по 460 лв. за 2017 г. вместо сегашните 340 лв. Друг проблем са унизително ниските пенсии, които получават нашите родители, баби и дядовци. Обидно е да се живее със 120 лева месечно при положение, че само сметките за ток през зимата надхвърлят 200 лева. Ами за храна, дрехи, обувки? За да преодолеем проблема, БСП ще настояваме не за индексации в проценти, а за справедливо преизчисляване на пенсиите и намаляване на разликите между новоотпуснатите и старите пенсии.
– Като бивш спортист какво от спорта бихте приложили в работата си като депутат и какво трябва да се направи за българския спорт като цяло?
– Спортът създава личности. Самата аз съм се занимавала с художествена гимнастика над 15 години и този период ме възпита на дисциплина, организираност, отговорност и умение за работа в екип. Затова смятам, че за всички деца е най-полезно да спортуват или да се занимават с изкуство, което ще осмисли свободното им време. Защото тези дейности изграждат от тях хора, които не само ще се справят с препятствията в живота, но ще се научат да носят отговорност за решенията и действията си, без да проявяват агресия. Затова приоритет за нас е развитието на масовия спорт и той трябва да започне именно от децата. В платформата на БСП сме предвидили стандартизация на спортната инфраструктура и съоръжения в училищата и университетите. Децата трябва да имат къде да играят волейбол, баскетбол, футбол, гимнастически салони с всички необходими съоръжения. Друг проблем са таксите от 50 до 120 лева месечно за спорт на дете на месец. Това, което на мен ми се иска, е държавата да има своя социална политика по отношение на спорта. Държавата да се ангажира да създаде детски спортни комплекси, където децата безплатно да посещават спортни занимания в приоритетни за дадения регион спортове.
– Какви мерки трябва да се предприемат за развитие на културата?
– Културата също е сред приоритетите в управленската програма на БСП. В тази сфера предвиждаме създаването на специализирани фондове, които ще финансират културни проекти в различни области на изкуството: дебютни проекти, съвременно българско изкуство, българско културно-историческо наследство и развитие на българското киноизкуство. Планирали сме средства за развитие на материалната база и дейността на културните институти.
– Как виждате ролята на държавата за подкрепа на талантливите деца?
– Освен да увеличи средствата за култура, държавата трябва да подкрепя активно младите български таланти в изкуството и културата. Това е една моя идея, която предложих, когато гласувахме платформата на БСП. Идеята е във връзка с дейността на фонд „Култура“ във Варна, по отношение на който имах активна дейност като общински съветник в мандата 2011-2015. В такъв тип фондове средствата не достигат и това наложи със Сдружение „За младите с любов“, което оглавявам, да организираме серия благотворителни концерти в подкрепа на талантливите деца на Варна. Със средствата, които набрахме, финансирахме редица пътувания и участия на изявени варненчета, закупихме пиано за общинския детски комплекс, над 40 чифта танцови обувки за детски фолклорен танцов състав и екипи на деца от спортни клубове. Моето виждане е, че спортът и културата трябва да вървят ръка за ръка поради това, че носят едно основно нещо – възпитават нашите деца. Това ще бъдат и моите каузи, за които ще работя, ако бъдат избрана за депутат.