Броят на учениците в цялата област намалява

В началото на учебната година в училищата във Варненска област са се обучавали 48 392 ученици, а в края на първия учебен срок те са с 626 по-малко. Това съобщи Венцеслава Генова, началник на Регионалното управление на образованието във Варна, цитирана от FocusNews.
Преместени ученици от дневна към друга форма на обучение в първия учебен срок на миналата година са били двама, а сега в края на първия срок са четирима, сочи анализът по отношение на първия учебен срок, подготвен от Регионалното управление на образованието във Варна.
Заминалите в чужбина ученици в края на първия учебен срок на миналата година са 426, а в края на първия срок на настоящата са 523. По желание на ученици и родители в други училища в края на първия срок миналата година са преместени 454, а сега те са 784 ученици. Във връзка с отсъствията в края на миналата учебна година са били изключени 24 ученици, докато сега, в края на учебния срок, броят им е 69 трайно непосещаващи ученици.
Отпаднали ученици поради слаб успех тази година няма.
Поради социални и семейни проблеми в края на първия учебен срок 31 ученици трайно не посещават училище, което е намаление в сравнение с първия срок на миналата година, когато броят на трайно непосещаващите училище е 39. Венцеслава Генова допълни, че в края на първия учебен срок четирима ученика са прекъснали обучението си по болест.