Браним старите сгради с помощта на нов консултативен съвет

Евгения Иванова

Създаден е обществен консултативен съвет за опазване и защита на недвижимото културно наследство на град Варна. В списъка за недвижими културни ценности от 1987 година присъстват около 570 сгради, и към него са добавени 147, които чакат разрешение от НИНКН, което обаче се бави, обясни кметът на Варна Иван Портних. На 70 от тези сгради е извършен оглед през 2016 година.
„В продължение на година-две ние, варненското историко-архитектурно дружество, се събирахме като приятели, правихме своите конференции, но решихме това да прерасне в нещо повече. Поискахме от Националния институт за опазване на паметниците да направят регистрация на сградите, които са в риск. Поискахме и създаването на фонд, който да обслужва единствено поддръжката на тези сгради. Във всички големи европейски градове има такива и те вършат работа. Община Варна има нула стотинки в този фонд. За щастие, срещнахме одобрението на кмета на Варна и той се съгласи, въпреки че такова нещо няма в нито една друга община в България“, заяви Николай Савов, председател на консултативния съвет.
Според него има голяма опасност инвеститори да съборят сградите, които са архитектурно и историческо наследство, за да построят кооперации, от които да спечелят. Такива разрешителни по думите на Савов могат да се издадат срещу пари „под масата“ и това да стане реалност. Идеята е, дори и с тези разрешения или съгласувания, това да не може да се случи без категоричното позволение на консултативния съвет.
„За съжаление в рамките на правомощията, които имаме, мерките, които са взети във връзка с опазването на сградите, културни паметници, са временни. Заплахата за опазването на културното наследство е реална. Девет сгради вече бяха съборени с багери, докато чакаме НИНКН да одобри новия списък. Създаден е екип към дирекцията на общината, който се занимава с процедурите за опазване на паметниците. Издадени са 101 указания за укрепване и 31 заповеди към собствениците за реконструкция на сградите. На всяка от къщите в списъка ще бъде поставена информационна табела за годината на строителство, архитекта и историята на къщата“, обясни Иван Портних.
По програма „Региони в растеж“ ще се търси финансиране за укрепването на част от уникалните къщи по пешеходния ринг на бул. „Княз Борис I“. Трябва да покажем на Министерството на културата, че Варна не е периферия на културното наследство. Трябва да се обяви червен код за варненската и националната памет, както и да бъде приета декларация, която да припомни на Министерството на културата задълженията, които има към Варна. Ще се борим и децата и внуците ни да се радват на културното, историческо и архитектурно наследство, което имаме оставено, каза още Николай Савов.