Борислав Гуцанов: Какво направих за 7 месеца в 47-то Народно събрание

 • За първи път всички, свързани с морския бизнес – частни и държавни компании, синдикати, законодателна и изпълнителна власт, седнаха на една маса, за да определят приоритетите в развитието на морската индустрия.
 • Като председател на Парламентарната комисия по транспорт и съобщения реализирах две важни срещи с представители на висшите ръководства на две от най-солидните компании в света, специализирани в строителството на пристанищни съоръжения, свързани с бъдещото изграждане на интермодалния терминал в района на кв. „Максуда“ във Варна:
 • „ Jan De Nul “ ,  със седалище в Белгия , специализирана в изграж дането на  пристанищни терминали ,  брегоукрепителни съоръжения ,  изкуствени острови и в драгажните дейности , която  реализира  2,5  млрд .  евро годишен оборот
 • Китайската държавна строителна инженерна  China Construction Third Engineering  –  една от най – големите  компании   в света, която се развива  в  12  бизнес направления ,  част от които  –  свързани с изграждането не само на пристанищна инфраструктура ,  но и на магистра ли ,  мостове ,  подземни съоръжения и др .
 • Спряна беше концесията на пристанище „Варна – Запад“
 • Договорихме с министъра на регионалното развитие и областния управител на Варна в бюджета за 2023 г. да бъдат заложени средства за укрепване на 15-годишното свлачище„Трифон Зарезан“, за което в последните години не се намериха пари, както и за възстановяване на панорамния път Варна – Златни пясъци.
 • Съвместно с Министерството на регионалното развитие и благоустройството бяха ускорени екооценките и проектирането на АМ „Черно море“, развита в коридор „Север–Юг“ и свързваща мегаполиса Истанбул с Бургас, Варна и Констанца.
 • Съвместно с Министерството на транспорта и съобщенията подготвихме и предадохме на компетентните органи материалите за безпрецедентната сделка по удълбочаване на плавателния канал „море–езеро“, в която потънаха над 400 млн. лева държавни средства. Аз лично имам отправени над 4 питания от парламентарната трибуна по този въпрос.
 • Като председател на Парламентарната комисия по транспорт и съобщения участвах в работата по осигуряването в бюджета на държавата компенсация от 500 лева от патентния данък на таксиметровите шофьори.

Какво ще направя в 48-тото Народно събрание:

 • Ще продължа разговорите /които са в доста напеднала фаза/ с потенциални концесионери за изграждане и експлоатация на интермодалния терминал под „Максуда“ и ще направя всичко възможно строителството му да стартира още през 2023 година
 • Ще направя необходимото да бъде обявен международен конкурс за територията на Варна – изток и Морска гара –Варна, за да престане това най-прекрасно място в града да прилича на селски панаир
 • Ще настоявам средствата за свлачището „Трифон Зарезан“ да бъдат реално отпуснати и усвоени прозрачно като продължение на вече свършената работа през мандата на 47-то НС и поетите от регионалното министерство ангажименти
 • Ще продължа активно да работя по реалното изграждане на Индустриална зона във Варна, защото не приемам третият по големина град в страната с огромен потециал да няма условия за привличане на големи инвеститори
 • Ще настоявам компетентните органи да направят проверка на община Варна и ОП „Паркинги и синя зона“ за начина, по който се харчат парите, събирани от варненци и гостите на града, от синята зона.