Борислав Гуцанов: БСП поставя акцент върху икономиката, заетостта, доходите, растежа

„След десетгодишно членство в ЕС България продължава да се разминава с установените европейски практики на взаимодействие на икономическите субекти с държавното управление. Страната продължава да се отдалечава от създаване на работни места, от увеличение на благосъстоянието и на икономическия растеж. Затова основните цели на програмата в областта на икономиката, финансите и енергетиката са – икономика, заетост, доходи, растеж“. Това заяви съпредседателят на Съвет по финанси, икономика и енергетика към НС на БСП Борислав Гуцанов по време на публичното обсъждане на тема „Икономика“, съобщи cross.bg.


Според Борислав Гуцанов първо трябва да се започне с възраждането на икономиката. „В момента най-голям е секторът на услугите, като дял от БВП. Вторият е индустрията, а селското стопанство се колебае между 5 и 6% от БВП. Производственият сектор – индустрия и земеделие, формира едва 25% от БВП на България“, обясни социалистът. По думите му на страната ни е нужно възраждане на индустрията, с цел генериране на по-висок БВП. „Предлагаме фонд „Индустрия“ с първоначален капитал от 0,5 млрд. лв., с който държавата реално да подпомага развитието на икономиката, нейното възраждане и създаване на нови предприятия в различни сектори“, подчерта Гуцанов.
Сред другите предложения на левицата е и формиране на държавен фонд „Образование“, който да подпомага освен обучението на специалисти и развитието на високи технологии. „Икономиката и образованието са двете направления, които са решаващи за излизане на държавата от дълговата спирала, в която в момента се намира, и да я направят конкурентоспособна“, аргументира се Гуцанов.