Борислав Гуцанов, БСП: Не се изненадвам, че мнозинството не иска дебат по бюджета

На сесията миналия четвъртък в общинския съвет трябваше да има дебат по отчета за приходите и разходите на общината за 2015-а. Мнозинството обаче предпочете да не обсъжда  в подробности може би най-важната тема за града. Напразни останаха и усилията на опозицията в лицето на БСП да получи ясни отговори за планирането и разходването на бюджета. След като опитите за дебат бяха спрени, лидерът на варненските социалисти Борислав Гуцанов направи следния коментар по темата:

Мнозинството общински съветници за пореден път доказаха, че са там да вдигат послушно ръце. Никак не се изненадах, че нямаше дебат по отчета на бюджета на Варна за 2015 г.
Казах и го в залата, колко от колегите ме разбраха, е друг въпрос, че между плана и отчета на бюджета ясно личи разлика от 22 126 516 лв. Това са близо 10 процента от целия бюджет на общината. Може в администрацията някой да смята, че 22 млн. лв. всъщност е малка сума и затова не е необходимо да се обръща внимание, че има разлика. Да, ама не. Тези 22 млн. всъщност са несъбрани приходи – от данъци, от такси, от административни и други услуги. Това поражда след себе си други въпроси – каква е данъчната тежест, която варненци носят – висока ли е тя? Трябва ли да се намаляват данъци? Ефективни ли са мерките, които общината предприема, за да увеличи събираемостта. За всичко това е необходим анализ, разговори и мнения на експерти, а не послушно вдигане на ръка за приемане на отчета на бюджета при това за миналата година.

7 - Gutsanov
Преходен остатък били тези 22 млн. лв. Това все пак ми отговори заместник-кметът Пейчев. Е, добре, питам тогава: Защо е било необходимо, като има такъв остатък, да се тегли облигационен заем от 15 млн. лв. за предизборно обновяване на детските площадки, всяка от която струваше над 60 000 лв. (а може да е в пъти по-малко). Защо общината не ги направи с преходния остатък, а трябваше да товари варненци и с лихви по кредит.
Много се надявам, че до края на този мандат много от колегите в съвета, които сега не се интересуват от това, ще проявят желание и ще научат какво е бюджет, отчет, актуализация на бюджет и ще спрат да вдигат неразбиращо, но послушно ръка.