Без такси в детските ясли и градини за децата с ТЕЛК

От началото на новата година родителите на деца с увреждания и тежки заболявания във Варна няма да плащат такси в детските ясли и градини. Решението беше обсъдено първоначално преди празниците на заседание на правната комисия към местния парламент, на която бяха одобрени промените в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и услуги, в частта за таксите за яслите и градините. Процентът на инвалидност на децата е без значение, необходимо е единствено експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
До момента от такса бяха освободени родителите на деца с ТЕЛК над 70%. По молба на Свилена Христова, председател на фондация „Живот със синдрома на Даун“, първоначално бе решено процентът да бъде намален на 50%, като тази промяна щеше да засегне около 167 деца.
„Извършихме допълнителен анализ и се установи, че към момента децата с ТЕЛК под 50%, посещаващи детски заведения във Варна са 15-ина. Затова предлагаме всички деца с различна степен на увреждане да бъдат освободени от такса“, каза председателят на Общинския съвет Тодор Балабанов, по чиято инициатива се правят допълнителните корекции. Решението беше окончателно взето на последната за годината сесия на Общински съвет – Варна.