Безработицата продължава да расте

Пандемията от коронавирус се е отразила негативно върху доходи на хора от Варна и областта през миналия месец. Фактите сочат, че безработните са станали повече. На работа в област Варна през октомври 2020 г. са постъпили 1111 безработни лица. На първичния трудов пазар реализация са намерили над 84% от общия брой започнали работа лица, съобщи Регионалната служба по заетостта, цитирана от Moreto.net.

В бюрата по труда продължиха действията за устройване на работа на лицата от уязвимите групи на пазара на труда. В заетост са включени 72 младежи до 24 г. възраст и 130 на възраст от 25 до 29 г. включително. Преходите в заетост на млади хора са 18,2% от всички реализирани през месеца преходи в заетост. През октомври 2020 г. на работа са устроени и 82 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

През октомври 2020 г. в бюрата по труда от областта са заявени 735 работни места. На първичния пазар са обявени 606 работни места.

Най-много от заявените през октомври работни позиции са от сферата на търговията (147) . Следват хотелиерство и ресторантьорство (74), преработваща промишленост (73), образованието (72) и др. По програми за заетост са обявени 32, по мерки за заетост – 14, а по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обявени 83 работни места.

В края на октомври 2020 г. равнището на безработица във Варненска област се установи на 5,3%. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта към 31.10.2020 г. е 11 886.

Спрямо същия период 2019 г. равнището на безработица се е увеличило с 1,6%, а регистрираните безработни са с 3744 повече. Традиционно през месец октомври се отчита ръст на безработицата в областта спрямо предходния месец. Спрямо месец септември 2020 г. равнището на безработица нараства с 0,3%, а регистрираните в бюрата по труда от областта безработни лица се увеличават със 752.

В община Варна броят на регистрираните безработни в края на месец октомври 2020 г. е 6871. Равнището на безработица в града е 4,0% при 3,7% през предходния месец. На годишна база, спрямо октомври 2019 г., се отчита ръст с 1,6 процентни пункта на равнище на безработица и с 2717 безработни лица повече.