Асистент на световен лечител подготвя български последователи

Сред всички съвременни методи за справяне със стреса и предизвикателствата на днешната цивилизация, има една световна система за лечение, основана на любовта и доверието.
Нейният основател е френският учен и хуманист Рене Мей. Чували сте за него вероятно от филма „Отвъд светлината“.
Не са много хората, които са преминали през други измерения, докато са били в тяло на Земята, но той е един от тези, които са го преживели, осъзнали и сега помагат на другите.
Всичко обаче е основано на безрезервна любов и е абсолютно безплатно, напомнят последователите на лечебния метод. Той прилича на масаж, но всъщност се изразява в събуждане интелигентността на определени клетки, от които зависи здравето на човека, обясняват запознатите.
За това Рене е изпратил свои помощници – делегати по света, за да учат хората как да си помагат взаимно. На пръв поглед методът е елементарен, но изисква от практикуващите да бъдат балансирани, изпълнени с любов и хармония, осъзнати, съпричастни и да „разбират със сърцето“ си страданието на другите.
Използват се двете ръце, но не за да се предава енергия на друг човек, а само за да се активират определени точки в тялото. От там нататък процесът на самовъзстановяване започва. Така са били излекувани редица нелечими заболявания по цял свят чрез системата.
Един от делегатите на добра воля на Рене Мей е Анилу Физ от Мексико. Наскоро тя дойде във Варна, за да обучи доброволци как да лекуват чрез възстановяване на емоционалната памет на клетката само чрез докосване.

Анилу Физ, международен инструктор
Бъдещeто на човечеството е в емоционалната медицина

15 - Misterii 2

– От кога владеете системата на лечение на Рене Мей?
– От 2010 година работя по тази система. Започнах да се уча от терапиите на Рене Мей. Започнах като доброволец и след това се отправих към Вашингтон, след което продължих да помагам на болни от различни организации, без обаче да търся печалби от това. Ходих в домове за сираци, за изоставени хора, както и в клиники, които са в различни територии на страната. Сега работя във Вашингтон, но дойдох във Варна, за да запозная и вас със системата.

– Има ли ефект от лечението?
– Да, разбира се, че да. Обикновено, когато хората имат депресия, безсъние или какъвто и да е вид емоционален дисбаланс, веднага терапията им оказва влияние и те се чувстват добре, започват да се унасят и емоционално се приповдигат. Става дори при хора, които имат вече ракови заболявания, Алцхаймер, също деца с мозъчни удари или тумори. Също така имам и други пациенти, които при химиотерапия намаляват процедурите след нашата намеса. И когато отидат на преглед, се оказва, че или процесът е спрян, или ракът е излекуван. Нашата терапия прави по-малко агресивна химиотерапията и така тя може да бъде намалена. По същия начин има много случаи с лица, с хора, които вече не страдат и намаляват нивата на заболяването.

– И може всеки човек да се научи да го прилага ли?
– Да, всички са добре дошли, всеки може да получи подобно обучение, да участва в такова, а доброволците се научават всъщност да я практикуват, не да я преподават.

– А ако някой има по-силна енергия в ръцете?
– Говорим за две различни неща. Едно е жизнената енергия, в нашия случай говорим за емоционална медицина, защото доброволецът събужда именно чувствата на съпричастност на състрадание. Защото колко пъти в твоя живот ти даваш без да очакваш нещо в замяна? Това е като услуга в името на другите. Това, което искаш да направиш е всъщност да помогнеш. И когато помагаш, какво изпитваш – съпричастност, съчувствие. А когато даваш на другите, успяваш да събудиш, да разбереш хората. Защото посещаваш болници, места за изоставени хора, и започваш да ги разбираш. А когато ти ги приемеш, тогава именно изпитваш към тях състрадание. Единственото чувство е любовта, защото човек е създаден чрез нея.

– Има ли опасност лечителят да поеме болестта на пациента?
– Няма опасност. Клетката на човека, клетката майка или основната клетка е създадена на базата на безусловната любов. Тя се намира до сърцето. Когато правите терапията на някого, вие започвате да стимулирате целия гръбначен стълб, където има хиляди неврони. Това са интелигентни неврони, които стимулират интелигентност. И ние всъщност стимулираме електромагнетичната енергия, която се намира в гръбначния стълб, тя тръгва от земята и се изкачва нагоре. Когато човек използва емоцията, за да помогне, с любов, безвъзмездно, невроните реагират. И именно поради чувството, от което те са създадени, и с помощта на електромагнетизма те се обединяват. Всички клетки на тялото започват да се обединяват като едно цяло. Не забравяйте, че при гръбначния стълб имаме много неврони и той е като едно дърво, което е разклонено и всъщност от там стига и се изпраща тази информация. Тя стига до мястото, което се нуждае от лечение. Достига до тъканите, до органите, до мястото, където ние имаме нужда. Говорим за емоционалната страна. Не се прилага сила. Това не е енергиен процес… Не се базира на екстрасензорика. Знаем, че всички ние сме енергия. Но това е в крайна сметка емоция – емоцията на Любовта. Това е новата емоционална медицина. Съвсем скоро, след няколко години, научните работници ще открият, и то по научен начин, не само химическата и енергийната, а и емоционалната медицина.

– В колко страни по света се прилага този метод?
– Вече повече от 35 страни познават тази терапия – цяла Латинска Америка, Щатите, Канада, Испания, Италия, Франция и ето сега стигнахме до България.

– Как Рене Мей открива този метод?
– Преди 30 години съществата на Светлината, които някои някои от нас наричат Ангели, му предават методите на тази терапия. Но не го обучават в тези терапии, докато той не стига Мексико. Защото му заръчват, че не може да преподава тези терапии. Защото те ще му кажат кога ще започне да обучава. В Мексико питаш хората кой вярва в ангелите, съществата на Светлината, и всички вдигаме ръка. Вярата там е много силна. Това е именно тази интелигентност на сърцето. Когато ти знаеш, че нещо е истинско, без дори да си го видял. Не е необходимо да се доказва.

– С какви впечатления сте от България?
– Искам да споделя с вас, че България ми хареса много. Тук хората са духовното търсещи и се усеща добронамереност. Открихме, че знамената ни имат едни и същи цветове. Тук има хора с голяма вяра и аз си тръгвам доволна. За тази терапия не се вземат пари. Тя е безплатна и събужда в доброволеца Любовта. И след 3000 терапии човек може да се подготвя за бъде инструктор. Имаме официални страници и аз съм всъщност координатор за Щатите.